Waardevolle samenwerking Opleidings Instituut Bonaire – Stichting Examenkamer

Opleidings Instituut Bonaire is verheugd over de intentieverklaring met de Stichting Examenkamer waar gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de kwaliteitsborging van de OIB-programma’s met de daarbij horende toetsen die tot een OIB-diploma leiden.

De examinering van de programma’s zal gaan plaatsvinden onder toezicht van de Examenkamer.

Lees de rest van het artikel hier.

Share :