Verdiepingscursus – Nederlands

Lezen, spreken en schrijven!

In de cursus zal aandacht worden besteed aan het voeren van gesprekken, het luisteren naar elkaar en in het Nederlands spreken met elkaar, waarbij o.a. de nadruk zal worden gelegd op het woordgebruik en de woordenschat van de cursist. 

Gedurende de cursus wordt eveneens uitgebreid het onderdeel grammatica en spelling behandeld. 

Met betrekking tot het referentiekader Schrijven wordt het schrijven van teksten over allerlei onderwerpen behandeld. Er wordt aandacht besteed aan het onderdeel correspondentie, zodat de cursist een brief kan schrijven, maar deze brief ook in begrijpelijk en correct Nederlands kan beantwoorden. 

De leestekens, woordsoorten, grammaticale kennis, woordvormen, opmaak en klanken zullen worden behandeld. 

Duur 

De cursus Nederlands duurt 6 maanden. Deze tijd is nodig om de cursist een goede kennis op niveau 2F/3F van de Nederlandse taal te leren. 

Wijze van lesgeven 

De lessen zullen klassikaal worden gegeven. De student ontvangt studieboeken vanuit Nederland.