Training – Klantgerichtheid

In deze training voor dienst- en zorgverleners wordt op interactieve en inspirerende wijze aandacht besteed aan klantgerichte communicatie binnen uw organisatie of bedrijf (onderwijs, zorg, overheid, bedrijfsleven).

Aan het eind van deze training: 

  • hebben de deelnemers inzicht in de (theoretische) achtergronden m.b.t. klantgerichtheid;
  • hebben de deelnemers inzicht in de verschillende instrumenten die hen ter beschikking staan om contacten met klanten op te bouwen en vast te houden;
  • bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen in contacten met klanten;
  • bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen in situaties waarin klanten klachten en ongenoegen uiten;
  • bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen wanneer klanten lastig gedrag laten zien, agressief worden en weerstand tonen;
  • zijn de deelnemers zich bewust van het feit èn hebben de deelnemers daadwerkelijk ervaren dat men door middel van gesprekstechnieken en -vaardigheden invloed kan uitoefenen op het ontstaan van een positief klantcontact en negatief (grensoverschrijdend) klantgedrag kunnen ombuigen of terugdringen.