Sociaal Pedagogisch Hulpverlener op HBO-niveau

Je patiënten leren begrijpen, samenwerken, feedback geven, observeren en onderzoeken!

SPH’ers zie je in de ouderenzorg, psychiatrie, justitiële hulpverlening, maatschappelijke opvang, bij activiteitencentra, vluchtelingenwerk of jeugdzorg, bijvoorbeeld als sociotherapeut, activiteitenbegeleider, groepsleider in de jeugdhulpverlening, medewerker dak- en thuislozenopvang of medewerker verslaafdenopvang. Op sommige hogescholen kun je na het behalen van je bachelor diploma doorstromen naar een ‘academische route’ die voorbereidt op een universitaire master orthopedagogiek of sociologie. De opleiding kan worden gevolgd door geïnteresseerden, die beschikken over MBO4 of HBO werk- en denkniveau.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Hieronder volgt een overzicht van de modules, welke zullen worden behandeld. Na iedere module dient de student een module toets te maken. Indien de student alle tussentoetsen goed heeft gemaakt, dan ontvangt de student aan het einde van de opleiding een OIB certificaat met aangehecht de naam van de modules voorzien van het behaalde cijfer.

  • Module 1 Methodisch Handelen
  • Module 2 Mens & Recht
  • Module 3 Professionele Communicatie
  • Module 4 Ontwikkelingspsychologie
  • Module 5 Pedagogiek
  • Module 6 Sociologie
  • Module 7 Beroepsethiek
  • Module 8 Psychopathologie

Gedurende de opleiding worden drie werkvelden behandeld: Jeugd Zorg Welzijn & Samenleving

De opleiding duurt 20 maanden en zal worden gegeven in de avonduren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Per bijeenkomst dient de student, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring, te rekenen op 3 uur voorbereidingstijd.

Nadat de studenten het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen de studenten een diploma van Opleiding Instituut Bonaire (OIB).