Project Management op HBO-niveau

Selecteer de juiste medewerkers voor een projectteam en beheers de kosten, tijd en kwaliteit gedurende en project!

Projectmatig werken wordt meer en meer (h)erkend als een efficiënte, doelgerichte werkwijze. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de vele veranderingen op alle denkbare gebieden worden veel van dergelijke eenmalige en complexe activiteiten noodzakelijk. Om deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier binnen de gestelde tijd en binnen het gestelde budget uit te voeren wordt vaak gekozen voor een eenduidige aanpak: Projectmanagement. 

De opleiding Projectmanagement op HBO niveau bereidt de student voor op de functie van projectleider of projectmanager. Tijdens de opleiding maakt de student kennis met de theoretische en praktische kanten van projectmanagement. De student leert hoe hij/zij de juiste medewerkers selecteert voor een projectteam en hoe hij aspecten als kosten, tijd en kwaliteit gedurende een project kan beheersen. Ook leert de student hoe hij een project leidt en begeleidt zodat het project succesvol en volgens planning verloopt. Tijdens deze opleiding ontwikkelt de student een brede visie op projectmanagement. Het in kaart brengen van projectrisico’s en het treffen van risico verminderende maatregelen staan ook op het programma.

Hoe ziet de opleiding eruit? 

Tijdens de opleiding Projectmanagement op HBO niveau wordt projectmanagement zowel vanuit het perspectief van de organisatie als vanuit dat van de deelnemer behandeld. De opleiding Projectmanagement is dan ook geschikt voor zowel uitvoerenden als voor leidinggevenden.

Deze opleiding leidt op voor het diplomaProjectmanagement. Na afloop van de opleiding is de student in staat om:

 Een projectteam samen te stellen en te begeleiden;

 • Een project voortgang te bewaken en bij te sturen;
 • Projectrisico’s te  analyseren;
 • Kwaliteitsplannen opstellen en uit te voeren.
 • Inhoud van de opleiding Projectmanagement

Met de opleiding Projectmanagement op HBO niveau raakt de student zowel in de theoretische als in de praktische kant van het projectmanagement thuis. Om de student een indruk te geven van de inhoud van de opleiding volgen hierna de belangrijkste onderwerpen die daarin aan de orde komen.

De opleiding is opgebouwd uit 2 modulen. Enkele onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • Projectmanagement: theorie
 • Inleiding projectmanagement
 • Kenmerken van projectmatig werken
 • Projectmanagement methoden
 • Projectcyclus
 • Projectvoorbereiding
 • Projectdoelstellingen
 • Definiëring opdracht en resultaat
 • Het faseren van projecten
 • De project organisatie
 • Projectplanningsmethoden

De opleiding duurt 14 maanden en bestaat uit 56 avonden van 19:00 tot 21:00 uur. Per bijeenkomst dient de student, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring, te rekenen op 3 uur voorbereidingstijd. Voorbereiding bestaat uit het bestuderen van de stof en het werken aan het projectplan, waarmee de opleiding wordt afgesloten. De student rondt de opleiding Projectmanagement op HBO niveau af door een projectplan te schrijven. Indien het projectplan met een voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de student het diploma Projectmanagement op HBO niveau.

Vooropleiding vereist?  

Voor het volgen van de opleiding Projectmanagement is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. Ook kan een student worden toegelaten als hij managementkennis op HBO-werkniveau heeft opgedaan in de praktijk.