Nederlands op MBO niveau

Ontwikkel uwzelf verder en voer gesprekken, luister en spreek in het Nederlands!

Nederlands op MBO-niveau

In de cursus zal aandacht worden besteed aan het voeren van gesprekken, het luisteren naar elkaar en in het Nederlands spreken met elkaar, waarbij o.a. de nadruk zal worden gelegd op het woordgebruik en de woordenschat van de cursist. Gedurende de cursus wordt eveneens veel aandacht besteed aan het onderdeel grammatica. Met betrekking tot het referentiekader Schrijven wordt het schrijven van teksten over allerlei onderwerpen behandeld. Er wordt aandacht besteed aan het onderdeel correspondentie, zodat de cursist een brief kan schrijven, emails kan verzenden in begrijpelijk Nederlands, maar deze emails ook in begrijpelijk Nederlands kan beantwoorden. De leestekens, woordsoorten, grammaticale kennis, woordvormen, opmaak en klanken zullen worden behandeld.

Duur van de cursus

De cursus Nederlands duurt 6 maanden. Deze tijd is nodig om de cursist een goede kennis op welk niveau dan ook van de Nederlandse taal te leren.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Taal Niveau Toets (TNT); Voordat de cursus start, wordt er een niveau toets afgenomen. Naar aanleiding van deze toets wordt het startniveau bepaald en aan het eind van de cursus wordt het eindniveau bepaald. De lessen zullen online worden gegeven en tegelijkertijd klassikaal. Onze docent is bekend met deze lesmethode. De student ontvangt een leerwerkboek Nederlands.