Middle Management op HBO-niveau

Wees dé schakel tussen het lager en het hoger management!

Het Middle Management vormt dé schakel tussen het lager en het hoger management. Wil jij deze belangrijke plaats innemen? Dan is de opleiding Middle Management een uitstekende keuze. In deze opleiding staat het ontwikkelen van een gefundeerde beleidsvisie centraal. Daarnaast is er aandacht voor de processen in en stijlen van leidinggeven. Na afloop heb je ook kennis op het gebied van personeel, communicatie, marketing en financiën.

Met het diploma Nemas® Middle Management op zak ben je klaar voor een managementfunctie op middenkaderniveau.

Hoe ziet de opleiding eruit? 

De opleiding bestaat uit de delen Algemene Managementkennis, Middle Management en Bedrijfsvoering, alsmede het maken van een businesscase Strategisch Management.

Een manager hoort zijn of haar organisatie goed te kennen én de omgeving van de organisatie. Denk aan de organisatiestructuur en groeifasen van organisaties. Ook komen strategisch beleid en bedrijfswetgeving uitvoerig aan bod. Bovendien gaan we in op schriftelijke en mondelinge communicatie. Managen is immers voor een groot deel communiceren. Verder is er aandacht voor sociaal beleid, financieel beleid en personeelswerving- en selectie.

Enkele onderwerpen, welke worden behandeld, zijn: 

  • De organisatie.
  • Organisatie-indelingen en –structurering.
  • Organisatiestructuur.
  • Groeifasen van organisaties.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1: Algemene managementkennis.
Deel 2: Middle Management en Bedrijfsvoering.

Gedurende de laatste drie maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een businesscase Strategisch Management. Indien de student deze businesscase met een voldoende heeft afgerond, dan ontvangt de student hiervoor een instituut certificaat van OIB.
Heeft de student deel 1, deel 2 en de Businesscase met een voldoende behaald, dan ontvangt de student een diploma van OIB.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 12 maanden. Een opleiding op HBO niveau vergt veel zelfstudie van de student. Afhankelijk van de vooropleiding en het leerniveau van de student dient de student er rekening mee te houden per week 3 á 4 uur voorbereidingstijd nodig te hebben. 

De opleiding duurt plm. 50 weken, exclusief vakanties en er wordt ’s avonds college gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. Per bijeenkomst dient de student, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring,  te rekenen op 4 uur voorbereidingstijd.

Vooropleiding vereist?  

Voor het volgen van de opleiding Middle Management is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. De student kan eveneens deze opleiding volgen, indien bij OIB de opleiding Middel Management op MBO 4 niveau is gevolgd.  Ook kan een student worden toegelaten als hij management kennis op MBO+ werkniveau in de praktijk heeft opgedaan.