Legal Assistant op HBO-niveau

Assisteer zelfstandig de advocaat of jurist bij het verrichten van een aantal juridisch inhoudelijke taken.

Vanuit de advocatuur, banken, verzekeringsbedrijven en overige (juridische) adviespraktijken is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat aan juridisch geschoold personeel.

Een Legal Assistant is de spil tussen de advocaat/jurist en het secretariaat. Binnen de organisatie neemt u werkzaamheden van de advocaat/jurist over die u zelfstandig dient uit te voeren. Daarnaast geeft de Legal Assistant uitvoerende werkinstructies aan het secretariaat.

De opleiding is verdeeld in twee onderdelen: rechtsvakken en Nederlandse taal. Alle vakken worden in blokken gegeven. Tijdens de colleges worden de verschillende rechtsgebieden uitvoerig behandeld. Natuurlijk krijgt u ook de kans praktijkgerichte vragen aan de docent te stellen. De rechts- en taalvak worden afgesloten met een tentamen.

Hoe ziet de opleiding eruit? 

Tijdens de opleiding leert u de verworven kennis van de rechtsvakken vertalen in een denk- en handelskader waardoor u als Legal Assistant in staat bent de advocaat of jurist zelfstandig te assisteren bij het verrichten van een aantal juridisch inhoudelijke taken. Daarnaast is de Legal Assistant in staat een aantal administratieve taken uit te voeren onder directe verantwoording van de advocaat of jurist. Tijdens de opleiding wordt naast het aanbrengen van theoretische kennis aandacht besteed aan het toepassen van die kennis door middel van opdrachten, simulaties en toepassingen op het werk.

Studieoverzicht

  • Rechtsvakken/modules:
  • Inleiding Recht
  • Burgerlijk Procesrecht
  • Personen- en Familierecht
  • Bestuursrecht
  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht
  • Strafrecht

De opleiding duurt 18 maanden. Een opleiding op HBO niveau vergt veel zelfstudie van de student. Afhankelijk van de vooropleiding en het leerniveau van de student dient de student er rekening mee te houden per week 3 á 4 uur voorbereidingstijd nodig te hebben.

Voor iedere module dient een examen te worden afgelegd. Indien de student het module examen met goed gevolg heeft afgelegd, dan ontvangt de student een certificaat van OIB met daarop vermeld het cijfer voor het behaalde module examen. Indien de student alle module examens met goed gevolg heeft afgelegd, dan vindt er een eindexamen plaats. In dit examen dient de student per module een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Indien de student voor het eindexamen is geslaagd, dan ontvangt de student het diploma Legal Assistant.

Vooropleiding vereist?  

Voor het volgen van de opleiding Legal Assistant is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. Indien men cursus Algemeen Recht heeft gevolgd, dan wordt de student eveneens toegelaten om deze opleiding te volgen. Indien de student voldoende werkervaring in de advocatuur of op een juridische afdeling heeft is toelating tot de opleiding eveneens geen probleem.