Cursus – Inleiding Recht op HBO-niveau

Leer verschillende rechtsgebieden te herkennen en de basisbegrippen van de verschillende rechtsgebieden toe te passen!

Iedereen heeft dagelijks met het recht te maken. Al realiseren de meeste mensen zich dat niet, het recht heeft invloed op alledaagse dingen, zoals boodschappen doen, werken, onderwijs volgens, aan het verkeer deelnemen, een huis huren en ziek worden. Wie boodschappen doet en achteraf niet tevreden is over zijn aankopen, krijgt te maken met het recht. Kan hij zijn geld terug vragen aan de verkoper, of had hij zelf – voordat hij zijn aankoop deed – beter uit moeten kijken? De huurder van een huis vraagt zich af wat ‘huurbescherming’ betekent als zijn huisbaas hem meedeelt dat hij met ingang van de volgende maand het huis dient te verlaten. Zo worden veel alledaagse gebeurtenissen door het recht bepaald, al blijkt dit meestal pas als er een meningsverschil ontstaat. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Inleiding recht maakt HBO-studenten op een praktische en toegankelijke manier vertrouwd met het recht. Na het afronden van de cursus, is het de bedoeling dat de student maatschappelijke verschijnselen juridisch kunnen duiden, de verschillende rechtsgebieden herkennen en de basisbegrippen van de verschillende rechtsgebieden kunnen toepassen. 

In deze interessante cursus worden o.a. het Recht, Rechtspraak, Wetgeving, Strafrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Personen- en Familierecht, Internationaal Recht, Erfrecht behandeld. 

Tevens wordt uitgebreid de werking van de Kluwer College Bundel behandeld, zodat de student de artikelen, behorende bij de verschillende rechtsgebieden, op een juiste wijze kan opzoeken. 

Het examen wordt gekwalificeerd/geaccrediteerd door de Stichting Examenkamer in Nederland. Dit biedt u de verzekering, dat het verstrekte certificaat kwaliteit heeft en integer is verkregen. De intrinsieke waarde van het certificaat wordt hierdoor geborgd. 

www.examenkamer.nl