Cursus – Bestuursrecht HBO-niveau

Leer alles over de Algemene Wet Bestuursrecht

Het werken bij de lokale overheid betekent het werken in een juridische omgeving. Kennis van het bestuursrecht is dan ook onmisbaar om je werk goed te kunnen uitoefenen. Wil je meer weten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)? Deze opleiding gaat uitvoerig en diep in op alle facetten van de Awb. Je legt hiermee een degelijke bestuursrechtelijke basis. Als je al over een stevige juridische basis beschikt, kun je deze opleiding ook gebruiken om je kennis op te frissen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In deze zeer interessante en belangrijke cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: 

  • Wat is Bestuursrecht?
  • De basisbeginselen en kenmerken van het Bestuursrecht 
  • De Algemene Wet Bestuursrecht
  • Besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht
  • Bestuursrechtelijke normering van besluiten
  • Overheid en Privaatrecht
  • Handhaving van het Bestuursrecht
  • Bestuursrechtelijke voorprocedures
  • Rechtsbescherming tegen de overheid: de rechter. 

Indien u o.a. bij een overheidsorgaan werkzaam bent of u bent geïnteresseerd in bestuursrechtelijke onderwerpen, dan is deze cursus zeer geschikt voor u. 

Het examen wordt gekwalificeerd/geaccrediteerd door de Stichting Examenkamer in Nederland. Dit biedt u de verzekering, dat het verstrekte certificaat kwaliteit heeft en integer is verkregen. De intrinsieke waarde van het certificaat wordt hierdoor geborgd. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De cursus duurt 4 maanden. Een cursus op HBO niveau vergt veel zelfstudie van de student. Afhankelijk van de vooropleiding en het leerniveau van de student dient de student er rekening mee te houden per week plm. Vier uur voorbereidingstijd nodig te hebben.

www.examenkamer.nl