Paralegal op HBO-niveau

Bedrijfsinformatie

Opleidings Instituut Bonaire (OIB) te Bonaire heeft als marktleider voor de volwassenen educatie een compleet opleidingsaanbod voor werkenden op Bonaire. Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten, rollenspelen en simulaties vormen de basis van al onze opleidingen. Door de unieke aanpak past de student de onderwerpen uit de opleiding direct toe in zijn/haar dagelijkse praktijk. Daardoor haalt de student er direct meer resultaat uit.

 

Paralegal opleiding op HBO niveau

Vanuit de advocatuur, banken, verzekeringsbedrijven, (juridische) adviespraktijken, het bedrijfsleven, OLB en RCN is gebleken, dat er een grote behoefte bestaat aan juridisch geschoold personeel.

Wat is een Paralegal?

Als Paralegal kunt u in diverse functies uw juridische kennis en vaardigheden inzetten.

U bent in uw functie bezig met diverse juridische werkzaamheden, zoals het opzoeken van wetteksten, het voorbereiden van dossiers en het bestuderen daarvan. Een Paralegal kan in diverse functies terechtkomen, zoals het ondersteunen van advocaten of juristen bij het voorbereiden van een procedure of een staffunctie bij OLB of RCN, maar bijvoorbeeld ook in Nederland bij diverse Gemeentes of Provincies.

Inhoud opleiding

Juridische Vaardigheden (Inleiding Recht)

Het juridische vak kent enkele basis aspecten. Iedere medewerker, die werkt in dit interessante vakgebied krijgt hiermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan essentiële vaardigheden, zoals het hanteren van een wettenbundel en het ontleden van wetsartikelen.

Of dossier beheer en dossiervorming en een belangrijke vaardigheid voor juristen: taalbeheersing.

Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer.
Deze verhouding kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met Arbeidsrecht.
In vele functies komt u in aanraking met Arbeidsrecht. Hebt u te maken met personeel en organisatie of bent u werkgever? Of bent u een juridisch medewerker, HR-manager of bedrijfsjurist? Dan is kennis van Arbeidsrecht essentieel voor u. Met het diploma Arbeidsrecht niveau 5 hebt u aantoonbaar kennis van het Arbeidsrecht en kunt u deze toepassen in de praktijk.

Vermogensrecht

Het Vermogensrecht omvat de gebieden goederenrecht en verbintenissenrecht. In vele functies krijgt u hier direct of indirect mee te maken.
U wilt antwoord kunnen geven op vragen zoals ‘Wanneer is er sprake van rechtshandeling’, ’Wat is goederenrecht?’ Maar ook regelgeving met betrekking tot de koopovereenkomst en de huurovereenkomst en wanneer er sprake is van eigendom, verjaring of een onrechtmatige daad. Met het Associatiediploma Vermogensrecht niveau 5 op zak bent u een volwaardig adviseur op het gebied van vermogensrecht.

Ondernemingsrecht

Het Ondernemingsrecht is een boeiend vakgebied. Als onderdeel van het privaatrecht houdt Ondernemingsrecht zich bezig met rechtspersonen en niet-rechtspersonen. Ondernemingen dus.
Denk bijvoorbeeld aan de verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn en de vraag hoe een onderneming opgericht moet worden. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en welke verplichtingen heeft een ondernemer bij het voeren van de administratie?
Wanneer u het examen Ondernemingsrecht niveau 5 hebt afgerond, hebt u relevante kennis in huis voor zowel een baan als juridisch medewerker en als zelfstandig ondernemer. Ook voor medewerkers die in hun functie zijdelings te maken krijgen met regelgeving is het diploma Ondernemingsrecht niveau 5 een waardevolle aanvulling op het cv.

 

Opleidingsduur en voorbereidingstijd

De opleiding duurt 12 maanden. Een opleiding op HBO niveau vergt veel zelfstudie van de student. Afhankelijk van de vooropleiding en het leerniveau van de student dient de student er rekening mee te houden per week 3 á 4 uur voorbereidingstijd nodig te hebben.

Voor ieder Rechtsgebied dient een examen te worden afgelegd. Indien de student het examen met goed gevolg heeft afgelegd, dan ontvangt de student een Nederlands erkend Associatie diploma. Indien u in het bezit bent van de vier bovengenoemde diploma’s, dan ontvangt u het Associatiediploma Paralegal.           

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding Paralegal is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. Indien men de cursus Algemeen Recht bij OIB heeft gevolgd, dan wordt de student ook toegelaten om deze opleiding te volgen. Indien de student voldoende werkervaring in de advocatuur of op een juridische afdeling heeft, is toelating tot de opleiding eveneens geen probleem.

Duur:              12 maanden

Startdatum:   afhankelijk van het aantal inschrijvingen

Tel. 717 1141 / 717 1114

Adres: Kaya Jean B.F. Vitte #1

Website:  www.oibonaire.com

Email:  info.oibonaire@gmail.com

Opleidings Instituut Bonaire is aangesloten bij de brancheorganisatie NRTO te Houten-Nederland.

NRTO is dé branche organisatie waarbij vele opleiders in Nederland zijn aangesloten.