Notuleren & Correspondentie Nederlands

Algemene informatie:

Notuleren

Notuleren is een vak apart. Een vergadering correct samenvatten vraagt om specifieke vaardigheden: grammaticaal foutloos schrijven, hoofd- en bijzaken scheiden en opmerkingen objectief samenvatten. Met het Associatie diploma Notuleren weet u hoe u kort en zakelijk de inhoud van een vergadering formuleert.

Correspondentie Nederlands

Offerte of orderbevestiging opstellen? Een uitnodiging of zakelijke e-mail schrijven? Dat vereist specifieke vaardigheden en een goede kennis van de Nederlandse taal. Het Associatie diploma Correspondentie Nederlands toont aan, dat u de juiste vaardigheden in huis hebt! U schrijft verschillende soorten brieven en weet wat de formele kenmerken zijn. Grammatica en spellingsregels past u correct toe. Ook hanteert u zonder twijfel de juiste stijl en toon.

Met het Associatie diploma Correspondentie Nederlands hebt u alle benodigde kennis is huis om goedlopende teksten te schrijven.

De student maakt een Nederlands erkend examen en ontvangt een Nederlands erkend diploma.

Kosten en duur opleiding

Duur opleiding: 4 maanden
Startdatum: bij voldoende inschrijvingen
Lesdagen: één keer per week
Lesuren: 19:00 uur tot 21:00 uur
Lesgeld: $ 685.00, inclusief lesmateriaal en
ABB, exclusief kosten examen van Examenbureau Associatie á $ 113.00  per examen
 Termijnbetalingen:  aanbetaling uiterlijk drie weken vóór aanvang opleiding $250.00,
daarna 4 x $ 120.00 uiterlijk de 30ste of 31ste van iedere maand;
Inschrijfkosten: $ 25,-
Voor  inschrijving : Opleidings Instituut Bonaire (OIB)
Adres: Kaya Jean B.F. Vité #1
Tel./Fax: +599 717-1141 / 717-1114
E-Mail: info.oibonaire@gmail.com