Klantgerichtheid

In deze training voor dienst- en zorgverleners wordt op interactieve en inspirerende wijze aandacht besteed aan klantgerichte communicatie binnen uw organisatie of bedrijf (onderwijs, zorg, overheid, bedrijfsleven). Klantgerichte communicatie resulteert in een tevreden klant, waarbij ook de doelen van

Aan het eind van deze training

-hebben de deelnemers inzicht in de (theoretische) achtergronden m.b.t. klantgerichtheid;
-hebben de deelnemers inzicht in de verschillende instrumenten die hen ter beschikking staan om contacten met klanten op te bouwen en vast te houden;
-bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen in contacten met klanten;
-bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen in situaties waarin klanten klachten en ongenoegen uiten;
-bezitten de deelnemers gespreksvaardigheden en -technieken die men bewust en effectief kan toepassen wanneer klanten lastig gedrag laten zien, agressief worden en weerstand tonen;
-zijn de deelnemers zich bewust van het feit èn hebben de deelnemers daadwerkelijk ervaren dat men door middel van gesprekstechnieken en -vaardigheden invloed kan uitoefenen op het ontstaan van een positief klantcontact en negatief (grensoverschrijdend) klantgedrag kunnen ombuigen of terugdringen.

Adres:                                                            Kaya Jean B.F. Vitte #1

Tel:                                                                 (+599) 717-1141 / 717-1114

E-mail:                                                           info.oibonaire@gmail.com