HR-management

Algemene informatie

De medewerker personeelszaken, in moderne termen ook wel medewerker HR (HR staat voor Human Resources) genoemd, is degene die binnen een team het personeelsbeleid ten uitvoer brengt. De medewerker HR organiseert de administratieve taken die te maken hebben met de in-, uit- en doorstroom van personeel en voert deze uit. Hij is verantwoordelijk voor de personeelsdossiers en fungeert als aanspreekpunt voor personeel met vragen van arbeidsrechtelijke aard. Ook zorgt de medewerker HR ervoor dat de loonadministratie van de onderneming op orde is.

Voor wie is de opleiding HR management bestemd?

De opleiding HR management op HBO niveau is bestemd voor iedereen die in korte tijd opgeleid wil worden tot personeelsfunctionaris.

Het einddoel

Na afloop van de opleiding is de student in staat om:

 • een assisterende rol aan te nemen bij werving en selectie;
 • nieuwe werknemers in te werken;
 • te assisteren bij beoordelingen, loopbaanontwikkeling en opleidingen;
 • de loonadministratie uit te voeren;
 • het verband te leggen tussen de structuur en cultuur van de organisatie als afgeleide van organisatiedoelstellingen en –strategieën;
 • het management adequaat te ondersteunen met betrekking tot personeels- en arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Welke functies kun je uitoefenen met een diploma medewerker HR op HBO niveau?

 • P&O-adviseur / personeelsadviseur
 • Intercedent
 • Organisatieadviseur
 • Trainer bedrijfsopleidingen
 • Studie- en beroepskeuzeadviseur
 • Beleidsmedewerker P&O


Wat zijn de belangrijkste competenties, die je gedurende deze opleiding ontwikkelt?

 • Adviseren bij het tot stand komen en het implementeren van personeelsbeleid. Door onderzoek, informatievoorziening en advies draag je bij aan de totstandkoming van het personeelsbeleid. Dat bestaat uit doelstellingen, instrumenten en regelingen. Vervolgens zorg je ervoor dat het in de praktijk wordt gebracht.
 • Bemiddelen. Je kunt verschillende partijen in contact brengen, zoals een geschikte sollicitant met de manager die een vacature heeft. Of partijen die in conflict met elkaar zijn. Je maakt dan de wederzijdse verwijten van twee medewerkers bespreekbaar en doet een voorstel om de relatie te verbeteren.
 • Plannen en organiseren. Je maakt een plan waarin je van te voren bedenkt wat je doelen zijn, wanneer je wat gaat doen, wie je erbij betrekt en wanneer je het eindresultaat oplevert.
 • Sensitiviteit. Je kunt subtiele signalen van anderen oppikken. Door jouw houding en stimulerende vragen, moedig je anderen aan zich te uiten. Je probeert hen te begrijpen onder andere door goed te luisteren en door te vragen.
 • Analyseren. Veel problemen in organisaties hebben met verschillende dingen te maken. Bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim of een slechte werksfeer zijn complexe problemen. Om het management dan goed te kunnen adviseren over de aanpak, zul je het probleem moeten ontrafelen door het te analyseren.

Inhoud van de opleiding HR Management op HBO niveau

De opleiding HR Management op HBO niveau bestaat uit de volgende modulen:

Organisatie en personeelsplanning

Onderwerpen:

–      Strategie en organisatiedoelstellingen

–      Strategische advisering

–      Personeelsstrategie

–      Organisatiekunde

–      Personeelsplanning

–      (Personeels)management

–      Organisatiecultuur

–      Relevante gesprekstechnieken

Functiewaardering en beloning

Onderwerpen:

–      Beloningsvormen

–      Arbeidsvoorwaarden

–      Functieanalyse- en -waardering

–      Functioneringsgesprek

Werving, selectie en introductie

Onderwerpen:

–      Werven

–      Selecteren

–      Beoordelen

–      Introductie nieuwe medewerker

–      Selectiegesprek (sollicitatiegesprek)

Personeelsbegeleiding en -beoordeling

Onderwerpen:

–      Personeelsbegeleiding

–      Motiveren van medewerkers

–      Stijl van leidinggeven

–      Conflicthantering

–      Werkoverleg

–      Opleidingsplan

–      Loopbaanplanning

–      Ziekteverzuim

–      Beoordelingsgesprek

 Interne communicatie

Onderwerpen:

–      Interne communicatie

–      Coaching gesprek

–      Slechtnieuwsgesprek

–      Werkoverleg

–      Stijl van leidinggeven

–      Conflicten

Beleid en kengetallen

Onderwerpen:

–      Beleid en procedures

–      Bedrijfsprocessen

–      Huisstijl

–      Begroten

–      Kengetallen en benchmarking

–      Jaarverslag

 

Personeels- en salarisadministratie

Onderwerpen:

–      Persoonsregistratie

–      Personeelsinformatiesysteem

–      Buitenlandse werknemers

–      Salarisadministratie

–      Relevante gesprekstechnieken

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Onderwerpen:

–      Arbeidsovereenkomstenrecht

–      Flexibele arbeid

–      Ontslagrecht

–      Internationale wet- en regelgeving

–      Sociale zekerheid

–      Relevante gesprekstechnieken

Overige informatie:

Opleidingsduur en voorbereidingstijd

De opleiding duurt 12 maanden en er wordt lesggeven van 19.00 tot 21.00 uur.  Per bijeenkomst dient de student, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring, te rekenen op 3 uur voorbereidingstijd.

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding HR management is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. Ook kan een student worden toegelaten als hij HR managementkennis op HBO werk- en denkniveau heeft opgedaan in de praktijk

Praktijkdocenten

De opleiding wordt verzorgd door een docent met veel HRM praktijkervaring.

Diploma

Er wordt na iedere behandelde module een toets afgenomen. Indien de student een voldoende voor deze toets heeft gehaald, ontvangt de student een certificaat van OIB.

Nadat de student de scriptie en het eindexamen van Associatie Nederland met een voldoende resultaat heeft afgerond, dan ontvangt  de student  het Nederlands erkende Associatie-diploma Nemas® HRM op HBO niveau.

Kosten en duur opleiding

Duur opleiding: 12 maanden
Startdatum: donderdag 31 augustus 2017
Lesdagen: één keer per week
Lesuren: 19.00 uur tot 21.00 uur
Termijnbetalingen: aanbetaling $ 350,- daarna 12 x $ 215.00 inclusief lesmateriaalen 1x herexamen tussentoetsen;

exclusief scriptie $ 225.00 en examen $ 225.00 via Examenbureau Associatie Nederland;

Inschrijfkosten: $ 25,-
Voor  inschrijving : Opleidings Instituut Bonaire (OIB)
Adres: Kaya Jean B.F. Vitte #1
Tel./Fax: +599 717-1141/7171114
E-Mail: info.oibonaire@gmail.com